Cele i strategie marketingowe – czym są i jak je opracować?

Tworzenie strategii marketingowej

Strategia marketingowa to dokument, w którym znajdują się cele, które firma chce osiągnąć za pomocą działań marketingowych, a także są opisane metody, dzięki którym mają one być zrealizowane. Powinno to być obszerne opracowanie, w którym znajdą się informacje o docelowej grupie odbiorców, a dokładnie charakterystyka tej grupy. Kolejną ważną kwestią jest określenie słabych i mocnych stron danego podmiotu. Należy wskazać cele działań marketingowych, kroki, które mają być podjęte, a także oszacować koszt realizowanej kampanii.

Strategia marketingowa nie jest dokumentem, który powstanie i będzie na takiej samej zasadzie obowiązywać przez lata. Powinien on być systematycznie aktualizowany, aby był zgodny z obecną sytuacją rynkową, zmianami technologicznymi, prawnymi, panującymi trendami.

Rzetelne podejście do przygotowania strategii marketingowej powinno skutkować przemyślanym prowadzeniem działań. To znaczy, że decydujesz się na kanały, które w przypadku Twojego biznesu mogą przynieść zwrot z inwestycji. Jesteś w stanie tak zaplanować działania, aby były one realizowane lepiej niż u konkurencji. To wiąże się również z koniecznością obserwowania rynku i analizowania kroków wykonywanych przez inne firmy.

Jak tworzyć dobrą strategię marketingową? Przede wszystkim wymaga to czasu, a także konsultacji z wieloma specjalistami. Niezbędne jest precyzyjne określenie grupy docelowej, gdyż to ułatwi dotarcie z przekazem do dokładnie tych osób, które rzeczywiście interesuje Twoja oferta. Jednocześnie musisz do nich dopasować formę przekazu, a także podejmowane działania marketingowe. Na przykład w przypadku jednych produktów skuteczne mogą być aktywności na Facebooku, a dla innego na Tik Tok-u.

Cele marketingowe – jak je opracować?

W tym przypadku oczywiście określasz, co chcesz osiągnąć, prowadząc dane działania. Powinny być one bardzo konkretnie opisane. Na przykład celem zrealizowanej kampanii marketingowej jest zwiększenie sprzedaży o 20 proc. w czasie 6 miesięcy. Innym może być osiągnięcie 100 tys. odwiedzin miesięcznie w sklepie WWW w rok. Oczywiście te cele muszą być realne do spełnienia – określone na podstawie analiz przygotowanych przez specjalistów.

Możesz określić cele krótkoterminowe i długoterminowe. Mogą to być cele strategiczne, np. zwiększenie sprzedaży, taktyczne – poprawa jakości obsługi klienta, i operacyjne, np. sprzedaż konkretnej liczby produktów.

Kiedy zostaną rozpoczęte działania, zacznie być wdrażana strategia marketingowa, to przyjdzie czas na analizę realizacji celów. Najpierw należy analizować cele krótkoterminowe, później długoterminowe, zgodnie z przyjętym planem. Umożliwia to sprawowanie nieustannej kontroli nad efektem działań marketingowych.